Rövid viccek – Katonaviccek

Rövid viccek – KatonaviccekAz őrmester kiáll az újoncok elé:
– Na ide figyeljenek! Van maguk között érettségizett?
– Jelen, őrmester úr! – szól valaki.
– Na, ha maga olyan okos, akkor mondja meg, hogy hány fokon forr a víz!
– Jelentem, száz fokon!
– Maga marha! Kilencven!
– De jelentem őrmester úr, hogy száz fokon!
– Ne pofázzon! Azt mondtam hogy kilencven!
– Értettem, őrmester úr!
Másnap ismét eligazítás folyik. Az őrmester így szól:
– Na hol van az az érettségizett?
– Jelen, őrmester úr!
– Na ide figyeljen, magának volt igaza. A kilencven fok az a derékszög.
——————————————————————————–
A katona éjszakai őrségben áll. Egyszer csak zörgést hall:
– Állj, ki vagy?
– Anyád a demizsonnal.
– Anyám, állj! Demizson, tíz lépést előre!
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

Egy katona megy hazafelé, és mikor egy sűrű, sötét erdőn halad át, elébe toppan egy
ronda boszorkány, vállán egy bagollyal.
– Na te katona! – szól a boszorka. – Tudom én, hogy mire vágysz! Ha kitalálod, mi ez itt a
vállamon, akkor a tied leszek!
A katonának nincs gusztusa a csúnya öregasszonyhoz, ezért így szól:
– Az egy disznó!
– Na jól van, határeset. Elfogadom!
——————————————————————————–
A fiatal katonatiszt így szól a barátjához:
– Képzeld megnősülök. Eljönnél tanúnak?
– Természetesen. Soha nem szoktam cserbenhagyni a bajtársaimat, ha
szerencsétlenség éri őket.
——————————————————————————–
Az egyik kaszárnyában újságírók jelennek meg egy nap, hogy cikket szeretnének írni a
katonák szerelmi életéről. Kérdezgetik sorban a legények nevét, életkorát, nősek-e vagy
sem, szeretőjük van-e, és ha van, hogy hívják. Kilép az első:
– Kovács Zoltán vagyok 21 éves, nőtlen, van szeretőm, a Zseni.
Kilép a második, és jelenti:
– Nagy Péter, 23 éves, nőtlen, szeretőm Zseni.
Kilép a harmadik:
– Hosszú József, 19 éves, nőtlen, szeretőm Zseni.
Utolsóként kilép egy vézna cigánylegény és szégyenlősen így szól:
– A nevem Zseni.
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

Egy katona kérdezi a barátjától:
– Mondd, mivel lehetne a kimenő ruhámból kivenni ezt a csúnya foltot?
– Látszik, hogy újonc vagy. Szerezzél valahonnan öt üveg sört.
– A sör ilyen jó folttisztító?
– Ki beszél itt folttisztításról? A sört a ruharaktárosának adod, és rögtön kapsz új kimenő
ruhát.
——————————————————————————–
Kiképzéskor az újonc nem érti, hogy a rakéta kilövése után miért nem megy bele a víz a
tengeralattjáró kilövő csövébe. Az őrmester bölcsen közli:
– Azért nem folyik be, mert a hermetikus zár nem engedi.
– Mi az a hermetikus zár?
– Fingottál már fürdés közben?
– Jelentem, fingottam.
– És belement a víz a seggedbe?
– Jelentem nem.
– Látod. Ez a hermetikus zár.
——————————————————————————–
A román katonáknak napiparancsot osztanak:
– Dimitrij!
– Parancs!
– Vegyen egy seprűt, és söpörje fel az udvart!
– Igenis, értettem!
– Teodoru!
– Parancs!
– Fog egy gereblyét és fölgereblyézi a pázsitot!
– Igenis, értettem!
– Ábel!
– Parancs!
– Vegyen egy rongyot és mossa föl a latrinát!
– Igenis! Sejtettem!
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

Két katonatiszt beszélget:
– Képzeld, nekem milyen feleségem van! Ha este hazamegyek, és meg akarom
csókolni, engedélyt kell tőle kérnem.
– Az semmi – mondja a másik -, ha én meg akarom este kefélni a feleségemet, sorba kell
állnom.
——————————————————————————–
A csata végeztével az ezredes magához hívatja a katonákat, és mindenkitől
megkérdezi, hogy milyen hőstettet hajtott végre a csatában.
– Én levágtam egy ember lábát! – húzza ki magát egy vézna kis katona.
– Jobban tette volna, hogy ha a fejét vágta volna le! – válaszolja az ezredes.
Mire a vézna kis katona:
– Feje már nem volt szegénynek.
——————————————————————————–
A lövészárokban a parancsnok elkiáltja magát:
– Tűz!
Mire megszólal az egyik újonc:
– Hol?
——————————————————————————–
A kiskatona leszerel, és hazafelé menet elhatározza, hogy az útjába eső első nőt
magáévá teszi annyiszor, ahány foga van. Egy idős nénivel hozza össze a sors:
– Mondja öreganyám, hány foga van?
– Összesen egy! – válaszolja a néni.
A katona elmeséli a fogadalmát, és teljesíti is azt. Már éppen indulna tovább, mikor
utánakiált az öregasszony:
– Várjál fiam! Van itt hátul még egy gyökér is!
——————————————————————————–
A laktanyában ordítozik az őrmester:
– Akinek van felesége, az álljon jobbra, akinek nincs, az balra!
– És aki homokos, az hova álljon? – kérdi valaki.
– Szorosan mögém!
——————————————————————————–
Kihallgatás a laktanyában:
– Alezredes elvtárs, kérem engedélyezni hétvégi eltávozásomat!
– Szolgálatban lesz honvéd elvtárs, de rá se rántson, majd a jövő héten mehet.
– De alezredes elvtárs, akkor inkább rárántok!
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

Újoncok vonulnak be. Az őrmester írja a neveket, és megszólal:
– Akinek th-val, y-nal vagy valamilyen különleges módon írják a nevét, az előre szóljon!
Jelentkezik egy újonc:
– Én y-nal írom a nevemet.
– Igen? Hogy hívják?
– Nagy Pál.
——————————————————————————–
Kovács sorkatona anyja meghal, és felkérik az őrmestert, hogy közölje vele tapintatosan
a rossz hírt. Az őrmester kimegy, és sorakozót rendel el.
– Lépjenek ki az árvák! – ordítja – Maga is Kovács!
——————————————————————————–
A feldühödött tábornok összetrombitáltatja a helyőrséget, és közli, hogy amennyiben
huszonnégy órán belül nem kerül elő a felesége eltűnt gyémántgyűrűje, mindenkit
hadbíróság elé állíttat.
Izgatott kutatás indul meg minden eredmény nélkül. Végül a beijedt katonák
beráncigálnak az utcáról egy dülöngélő részeget. Az persze tagad mindent. Hogy
gyorsabban haladjanak a „nyomozással”, fejjel lefelé belelógatják az udvar közepén lévő
kútba. Mindhiába. Már éppen fel akarják adni, amikor az éppen felhúzott csöpögő
áldozat mégiscsak megszólal:
– Fiúk, tényleg hívjatok inkább valami búvárt. Én akárhogy meresztem odalent a
szemem, nem találok semmit.
——————————————————————————–
A parancsnok beszélget a katonákkal, hogy kinek mi a szakmája. Van asztalos,
esztergályos, kőműves, aztán egyszer csak talál egy matematika tanárt.
– Maga ért a matematikához?
– Jelentem, igen!
– Akkor mondja meg, mennyi háromszor tizenhét!
– Ötvenegy!
– Ejha! Hogy tudta ilyen gyorsan kiszámolni?
– Hát nagyon egyszerű volt. Háromszor tíz az harminc, és háromszor hét az huszonegy.
Ebből már csak az következik, hogy huszonegy meg harminc az ötvenegy.
– És maga mondja, hogy ért a matematikához? Nem egyszerűbb lett volna az, hogy
ötven meg egy az ötvenegy?
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

Sorozáson:
– Mondja a nevét, kérem!
– Céjna Géza – mondja halkan és szerényen a kérdezett.
– Mondja mérgesebben! – kiált rá a sorozó parancsnok.
– Céjna Géza, ilgum bulgum!
——————————————————————————–
A katonaorvos megkérdezi a sorozásra jelentkező újoncot:
– Van valami komoly betegsége?
– Igen, van. Rövidlátó vagyok.
– És tudja ezt valamivel bizonyítani?
– Igenis, kérem! Látja főorvos úr ott a falon azt a szöget?
– Látom.
– Na látja, én nem látom.
——————————————————————————–
– Lépjenek ki, akik szeretik a zenét! – üvölt az őrmester a felsorakozott katonáknak.
Öten kilépnek a sorból.
– Mit kell énekelni? – kérdi az egyik.
– Semmit. Átviszik a tiszti klubba a zongorát.
——————————————————————————–
Egy újonc panaszkodik a haverjának:
– Az őrmester hat napi fogdát sózott rám.
– De miért?
– Azt nem tudom, de azt tudom, hogy ebből négyet ezért a kérdésért kaptam.
——————————————————————————–
Az első világháborúban három hadnagy azzal jelentkezett az orvos alezredeshez, hogy
szereljék le őket.
– Maga miért akar leszerelni? – kérdezi az elsőt.
– Jelentem, gyomorbeteg vagyok.
– Fél gyomorral is szolgálunk a hadseregben! – jön a rövid válasz.
– És maga? – kérdezi a másodikat.
– Jelentem, tüdőbeteg vagyok.
– Fél tüdővel is szolgálunk a hadseregben! – hangzik a válasz.
– Hát maga? – kérdezi a harmadikat.
– Jelentem, hülye vagyok.
Az orvos éppen kezdte volna a szokásos mondókáját, majd a felénél megállt és
elordította magát:
– Leszerelni!
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

– Miért kaptál kitüntetést? – kérdezi az egyik baka a másiktól.
– Mert megmentettem egy egész ezredet!
– Hogyan?
– Lelőttem az ezred szakácsát.
——————————————————————————–
Sorakozót rendel el a százados. Egyszer csak megszólal:
– Ki mozog?
– A föld! – válaszol valaki.
– Ki mondta?
– Galilei! – szólal meg ismét a hang.
– Galilei honvéd, lépjen ki!
——————————————————————————–
A katonaságon így szól a százados az egyik bakához:
– Ha nem inna annyit, már régen altiszt lehetne.
– Lehet – feleli a baka -, de ha egyszer bepiáltam, akkor tábornoknak érzem magam.
——————————————————————————–
– Katona! Fusson a bokorhoz és nézze meg, ott vagyok-e?
Néhány perc múlva:
– Jelentem, ott van! Papírral van letakarva.
——————————————————————————–
Éjjel a laktanya kerítésén át próbálnak kiadni ketten egy lopott teherautó féltengelyt.
Hirtelen váratlan segítség érkezik, és hárman már boldogulnak.
– Kösz! De hogy kerülsz te ide tulajdonképpen? – kérdezi az egyik tolvaj.
– Az őr vagyok a toronyból. Láttam hogy nem megy.
——————————————————————————–
– Mit tesz, ha atomvillanást észlel?
– Jelentem, gázálarcot veszek fel, és tovább mosom a folyosót.
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

Az újoncok bevonulnak, és az őrmester így szól:
– Jelentkezzen, akinek nagy a bakancsa.
– Jelentem, őrmester úr nekem nagy.
– Akkor menjen a raktárba, és cseréltesse ki.
– rmester úr, én inkább nem cseréltetném ki.
– Miért nem?
– Mert nekem a lábam is nagy.
——————————————————————————–
Egy ejtőernyős zuhanás közben így szól a hadgyakorlatoztató tiszthez:
– Századparancsnok úr! Nem nyílik ki az ejtőernyőm!
Mire a századparancsnok:
– Legyen nyugodt, ez csak egy hadgyakorlat.
——————————————————————————–
A sorozáson:
– Van valami baja?
– Még hogy van-e? A gyomorfekélyem naponta bevérzik, a tüdőm egy rossz szivacs, a
lábam fordítva van beakasztva és félvak vagyok.
– Alkalmas! Magának megváltás lesz a hősi halál!
——————————————————————————–
A hadseregben:
– Kovács honvéd, álljon fel!
– Jelentem, ez akkor sem fog menni, ha az őrmester úr miniszoknyában vezényel!
——————————————————————————–
A laktanyában kolerajárvány tör ki. A vezetőség elrendeli, hogy figyeljék a
mellékhelységet. Egyik éjszaka Kovács közlegényt felverik az álmából:
– Azzonal jöjjön velünk, mert maga kolerás!
– Honnan veszik?
– Megfigyeltük, hogy tizenegyszer ment egymás után a mellékhelységbe.
– Az igaz, de tízszer foglalt volt.
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

Az rmester így szól a leszerelő katonához:
– Aztán mit csinál, ha leszerel?
– Villamosmérnök vagyok.
– Na, arra a villamosra sem ülnék fel!
——————————————————————————–
A hadseregben:
– Százados úr! Kovács honvéd leugrott ejtőernyő nélkül!
– Már megint?
——————————————————————————–
A hadseregben:
– Na katona, mondja meg, hogy mi a kedvenc színe? A katona gondolkozik, majd
rávágja:
– Nem tudom, őrmester úr, szabad a gazda.
——————————————————————————–
Két katona nagy ládát cipel a falu végén. Odamegy hozzájuk egy vénasszony, és
megkérdezi tőlük:
– Mi van ebben a ládában?
– Az hadititok.
– De azért látom, hogy jó nehéz lehet.
– Hát persze! Tele van rakétákkal.
——————————————————————————–
Megkérdezi az egyik barát a másiktól:
– Szerinted hol nincsen visszakozz?
– Nem tudom.
– Hát az ejtőernyősöknél.
——————————————————————————–Rövid viccek – Katonaviccek

Vissza a viccekhezerror: Content is protected !!